Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54
NIP: 118-00-35-927
01-629 Warszawa

www.sgsp.edu.pl


Zespół ds. e-Nauczania:


Mariusz Pulkowski
kierownik działu
mpulkowskisgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 361

Magdalena Gierska
starszy specjalista mgierskasgsp.edu.pl
 stac. (22) 5617 631


Beata Hejger

specjalista  bhejgersgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 759