Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54
NIP: 118-00-35-927
01-629 Warszawa

www.sgsp.edu.pl


Zespół ds. e-Nauczania:


Mariusz Pulkowski
kierownik działu
mpulkowskisgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 361

Magdalena Gierska
starszy specjalista mgierskasgsp.edu.pl
 stac. (22) 5617 631


Aleksandra Baldy

starszy specjalista  abaldysgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 635

Grzegorz Orłowski
główny specjalista
gorlowskisgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 365