Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54
NIP: 118-00-35-927
01-629 Warszawa

www.sgsp.edu.pl


Zespół ds. e-Nauczania:


Mariusz Pulkowski
kierownik działu
mpulkowskisgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 361


Beata Hejger

specjalista  bhejgersgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 759